Ücretsiz sigorta danışmanlığı için: (0 212) 222 34 16
Her Türlü Sigorta ihtiyaçlarınız için...

Bireysel Emeklilik (BES)

/

Bireysel Emeklilik (BES)

Bireysel Emeklilik Nedir?

Türkiye’de yapısal yeniliklerden birisi olan sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak kamu sosyal güvenlik sistemine tamamlayıcı nitelikte emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik 16 Mayıs 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca TBMM Başkanlığı’na sunulan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Tasarısı” ile vatandaşların emekliliğe yönelik gönüllü tasarruflarını düzenleyen bireysel emeklilik hesaplarına dayalı fonlu bir sistem oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu açıdan, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu TBMM tarafından 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, ikinci bir emeklilik geliri ile bireylerin emeklilikte refah seviyelerinin artmasına, alt yapı yatırımları ve uzun vadeli yatırımlara kaynak yaratılarak sistemin yeni iş ve istihdam olanakları yaratmasına, sosyal güvenliğin kapsamının artmasına ve kamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünün azaltılmasına, mali sektörde uzun vadeli fonların artmasına böylece mali sektörün daha sağlıklı işlemesine, enflasyonla mücadele ve istikrarlı büyümeye olumlu katkı sağlamasına, kurumsal yatırım stratejileri ile piyasalardaki dalgalanmaları ve spekülasyonların azalmasına, sermaye piyasasının derinleşmesine olanak sağlayacak bir özel emeklilik sistemidir.

Yapılan mevzuat çalışmaları ile sistemin etkili bir biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli olan idari ve hukuki çerçeve çizilmiş, 27 Ekim 2003 tarihinde bireysel emeklilik sistemi başlamıştır.

12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği ile Emeklilik Gözetim Merkezi’nin çalışma esas ve usulleri düzenlenmiş, teşkilat yapısı ve görevleri detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Kurumun işleyişine www.egm.org.tr den ulaşılabilir.

Neden Bireysel Emeklilik?

Bireysel emeklilik sistemi size her şeyden önce düzenli bir şekilde birikim yapma olanağı sağlar. Aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık periyotlarda yapacağınız ödemeleriniz, tercih edeceğiniz fonlarda değerlendirilerek uzun vadede ihtiyaç halinde kullanabileceğiniz bir birikim oluşmasına olanak tanır.

Bireysel emeklilik sisteminin en önemli özelliklerinden bir diğeri ise size ödemelerde esneklik sağlamasıdır. Dönemsel bütçenizde bir daralma olduğunda katkı paylarınızı düşürebilir, durdurulabilir veya tasarruf edebilecek daha yüksek gelire sahip olduğunuz dönemlerde katkı payı ödemelerinizi yükseltebilir, ek katkı payı ödemesi yaparak fonunuzun büyüme hızına destek olabilirsiniz.

Sistem size fonlarınızı yılda 6 kez değiştirme olanağı sağlamaktadır. Çalışmış olduğunuz şirketin size yatırım yapabilmeniz adına sunmuş olduğu fonlardan minimum %5’lik oranda (5’in katları şeklinde) fonlarınızı seçerek birikimlerinize yön verebilirsiniz. Aynı zamanda sahip olduğunuz emeklilik planını yılda 4 kere değiştirebilme hakkına da sahipsiniz.

Bireysel emeklilik sözleşmenizin bağlı bulunduğu emeklilik şirketini, başlangıç tarihinden itibaren sadece ilk yıl dönem için geçerli olmak üzere 2 yıl, devam eden yıllarda çalıştığınız şirkette bir yıl kalmak kaydı ile değiştirebilme hakkına da sahipsiniz. Bu da size sağlamış olduğu hizmetlerden memnun olmadığınız şirkete bağlı kalma zorunluluğunu ortadan kaldırmış olmaktadır.

 

BES´e Girmek İçin 10 İyi Neden

1.Hayallerini Kurduğunuz Bir Emeklilik

Mevcut hayat standartlarınızı sadece SGK’dan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü? Bireysel emeklilik sistemi, emeklilik döneminizde size ikinci bir maş sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu. Fiil ehliyetine sahip herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Sistemde minimum 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak sistemden emekli olabilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olursunuz. Birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alabilirsiniz.

2.Güven

Sistemin tüm unsurları devlet tarafından denetlenmektedir. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise SPK(Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından denetlenir. Şirketiniz bağımsız dış denetim yaptırmak zorundadır ve fonların hesap & işlemleri ayrıca bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

3.Şeffaflık

Şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, bu hesaplardan da günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz. Ayrıca Takasbank bilgilerinize e-devlet şifreniz ile de ulaşabilirsiniz.

4.Devlet Katkısı

Aylık ödeyeceğiniz katkı paylarınız için devlet aylık asgari brüt ücret tutarına kadar %25 oranında katkıda bulunmaktadır. Yani yılda ödeyeceğiniz 13.608 TL (1.134 TL *12) için 3.402 TL ye kadar devlet katkısından faydalanabileceksiniz. Devlet katkısını hak edebilmek için en az yıl sistemde kalma zorunluluğu buunmaktadır. Devlet katkı payı kademeşli olarak hak edilmektedir. 3-6 yıl arasında kalan katılımcılar DKP nin %15’ini, 6-10 yıl kalanlar %35’ini, 10 yılını tamamlayanlar %60’ını, emekli olarak veya vefat&maluliyet nedeni ile sistemden ayrılanlar ise %100’ünü almaya hak kazanmaktadır.

5.Getirinizi Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı

Bireysel emeklilik aracınız, emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı sizin tercihinize göre belirlenir. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmamanız halinde birikimleriniz, portföy sınırlamaları Kurulun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilir. Emeklilik planınız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu alma, istediğiniz risk derecesine göre seçme ve yılda 6 defa değiştirme hakkınız var.

6.Profesyonel Fon Yönetimi

Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yönetim şirketleri tarafından yönetilir.

7.Lisanslı Aracılardan Hizmet

Bireysel emeklilik sisteminin tanıtım, pazarlama ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır. Sınavlar Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılmaktadır.

8. Ödemeye Ara Verme Hakkı

Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

9. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri

Eğer işverenseniz; çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarını, ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz. Çalışanlarınız için ödediğiniz katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için 1 yıldan az olmamak ve 7 yılı aşmamak kaydı ile hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz. Bu şekilde çalışanlarınız için motivasyon, firmanız için çalışan sadakati sağlamış olursunuz.

10. Birikimlerinizin Başka bir Şirkete Aktarımı ve Hesap Birleştirme Hakkı

Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmelerinizi yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleşmelerinizi ise en az 1 yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

Bizi Arayın: 0 506 600 81 22