Ücretsiz sigorta danışmanlığı için: (0 212) 222 34 16
Her Türlü Sigorta ihtiyaçlarınız için...

Ferdi Kaza Sigortası

/

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası nedir?

Beklenmedik bir kaza sonucu hayatınızın tehlikeye girmesi ya da kalıcı bir sakatlık riski ile karşı karşıya kalmanız durumunda, sevdiklerinizin sıkıntılarını azaltmak ve geleceklerini garanti altına almak için güvence sağlar.

Ferdi kaza sigortası neleri teminat altına alır?

Kaza sonucu vefat teminatı ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatı

Ferdi kaza sigortası neleri teminat altına alır?

Kaza sonucu vefat teminatı ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatı.

Sigorta teminatları yalnız Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?

Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.

Vefat tazminatı kimlere ödenir?

Sigorta tazminatı, poliçede belirtilen lehdarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Sigorta poliçelerinde birden fazla lehdar gösterilebilir mi?

Birden fazla kişi sigorta poliçelerinde lehdar olarak gösterilebilir.

Sigorta primleri için vergi avantajı var mıdır?

Ücretliler için Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesine gore ;ücretli olarak çalışanların, kendileri, eşleri ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için ödedikleri primlerin Sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarına (emekli sandığı, SSK ya da 506 sayılı kanunungeçici 20. maddesine göre kurulan özel emeklilik sandıklarına) ücretlinin hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmayan kısmı sigorta primlerinin gelirin elde edildiği ayda ödenmiş olması, sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması halinde ücretlinin vergi matrahından indirime tabi tutulur.

Risk gerçekleşmesi durumunda neler yapılması gerekmektedir?

Sigortalının sigorta süresi içinde bir kazaya bağlı olarak hayatını kaybetmesi ve/veya bir kazaya bağlı olarak malul kalması durumunda, hak sahiplerinin tazminat talebinin değerlendirilmesi için tazminat talebi bölümünde belirtilen evrakların ilgili olanlarını şirketimize ulaştırılması yeterlidir.

Bizi Arayın: 0 506 600 81 22