Ücretsiz sigorta danışmanlığı için: (0 212) 222 34 16
Her Türlü Sigorta ihtiyaçlarınız için...

Hayat Sigortası

/

Hayat Sigortası

Hayat sigortalarının ana teminatı vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir. Hayat sigortalarında ayrıca maluliyet teminatı da bulunmaktadır.

Maluliyet teminatı ise kişinin istenmeyen bir olay karşısında çalışamaz durumuna gelmesi durumunda tazminat ödenmesini içermektedir.

Hayat Sigortasının Faydası Nedir?

Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı standartta devam ettirmenize olanak tanır.
Vefat durumunda sevdiklerinizin maddi anlamda muhtaç durumda kalmasına engel olur. Eğitimini sürdürmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.

Poliçe kapsamına giren bir kaza neticesinde ortaya çıkan tedavi giderlerinizin ödenmesini düşük primlerle sağlar.
Beklenmedik bir zamanda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal destek sağlar.

Ödenen primler, yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli tutarlara kadar gelir vergisi matrahından düşülebilmektedir. Bu da priminizin bir kısmının size dönmesini sağlamaktadır.

Bizi Arayın: 0 506 600 81 22