Ücretsiz sigorta danışmanlığı için: (0 212) 222 34 16
Her Türlü Sigorta ihtiyaçlarınız için...

Trafik Sigortası

/

Trafik Sigortası

Trafik sigortası; aracın kullanımı esnasında, birinin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir varlığın zarara uğramasına neden olunması halinde, Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşididir.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, trafiğe çıkan her araç bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde, aracın trafiğe çıkması mümkün olmaz. Trafik Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir . Yurt dışında geçerli trafik sigortasına ise Yeşil Kart adı verilmektedir.

Trafik Sigortası Teminat Kapsamı Nedir?

Trafik poliçesi ile;
Trafik sigortası ile kaza anında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler ve sigortalının kusuru oranınında teminat altına alınmıştır. Trafik sigortası poliçesi kapsamında yer alan teminat bilgileri ve kapsamları ise;

a) Maddi Teminat:
Sigortalının hukuki sorumluluğunu gerektirecek şekilde üçüncü şahsa ait malların zarara uğramasına neden olması halinde, meydana gelen zararı karşılar.

b) Tedavi Masrafları Teminatı:
Sigortalı motorlu aracın sebep olduğu kazalarda, kazada yer alan kişilerin daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım, muayene veya kontrol yada yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek; ayakta tedavi, poliklinik, klinik, hastane ve benzeri sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini karşılar.

c) Tedavi Giderleri Dışındaki Diğer Tazminatlar ve Ölüm Teminatı:
Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahsun kalanlara destekten yoksun kalma zararı,

Sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına neden olduğunda; bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması yada yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır.

Sakatlık ve ölüm halinde aktüer tarafından destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı kişinin; Yaşı, Geliri , Geride kalanların desteğe muhtaçlığı Kusur oranına göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir. Tüm trafik kazalarında aşağıdaki belgeler ortak olarak istenmektedir. Ayrıca Trafik Sigortasıyla ilgili olarak istenen ek belgeler teminat türleri için belirtilmiştir.

Ortak Belgeler:

 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Kusur durumunu gösterir Trafik Kazası Tespit Tutanağı ( kaza zaptı ),
 • Alkol raporu,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • Ehliyet fotokopisi,

Ek Belge Olarak:

a) Maddi Hasar İçin;

 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi

b) Tedavi Masrafları İçin;

 • Kati hastane raporu,
 • Tedavi masraflarını gösterir belgelerin asılları (fatura vb.).

c) Tedavi Masrafları Dışında Daimi Sakatlık ve Ölüm Hali İçin;

*Sakatlık Hali;

 • Maluliyet derecesini gösteren hastane heyetinin raporu,
 • Kişinin son kazanç belgesi.

*Ölüm Hali;

 • Ölü Muayene Tutanağı (Savcılıktan Onaylı),
 • Veraset İlamı,
Bizi Arayın: 0 506 600 81 22